201712.20
0
0

Ny dom fra Høyesterett om personlig ansvar for daglig leder i aksjeselskap

Høyesterett har nylig avsagt en dom hvor en daglig leder i et aksjeselskap ble holdt personlig ansvarlig for deler av det tap som en kreditor hadde lidt som følge av manglende opplysninger om aksjeselskapets sviktende økonomi.

Det sentrale for utfallet saken i Høyesterett var at den daglig lederen ikke viste at aksjeselskapet var insolvent. Selv om det ble begjært oppbud da aksjeselskapet faktisk ble klar over insolvensen, var det ikke tilstrekkelig. Årsaken til daglig leders manglende oversikt over selskapets økonomi, var aksjeselskapets svært mangelfulle regnskaps- og rapporteringsrutiner. Sett i sammenheng med daglig leders plikt til å organisere selskapet og dets regnskaper på en forsvarlig og betryggende måte, ble daglig leder i aksjeselskapet hold personlig ansvarlig for deler av det tap som kreditoren var påført.

 

Les dommen HR-2017-2375-A.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.