Hvis ikke arvelater har skrevet et testament blir arven fordelt etter arvelovens bestemmelser.

Ofte kan være gode grunnet til å fravike arvelovens normalordning der det er mulig, for eksempel at en ønsker at sin samboer eller nye ektefelle skal få sitte i utskifte, eller at et barn skal få arve mer enn øvrige barn i forbindelse med at vedkommende skal overta familiebedriften, eller lignende.

Det er konkrete formregler for utforming av et testament og begrensinger for hva som kan bestemmes i et testament. Våre advokater har lang erfaring med å rådgi og veilede i forbindelse med utforming av testamenter, herunder å orientere om konsekvenser for arverettslige disposisjoner. Våre advokater opptrer også jevnlig som testamentsfullbyrdere og sikrer at testators vilje faktisk blir oppfylt.

Kontakt oss i dag på post@graffoco.no eller 64 85 94 40 for en uforpliktende samtale.

Våre advokater har omfattende erfaring som testamentsfullbyrdere og bistår klienter med å ta seg av alt det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse med arveoppgjør og avvikling av dødsbo.

Kontakt oss i dag på post@graffoco.no eller 64 85 94 40 for en uforpliktende samtale.

Vi anbefaler alle samboende å inngå en samboeravtale. En samboeravtale er en avtale som regulere hvem som eier hva og hvilke ansvar samboerne har for egen og felles gjeld. En samboeravtale vil også regulere hvordan det økonomiske oppgjøret skal gjennomføres dersom samboerne på et tidspunkt velger å gå fra hverandre. En samboeravtale bør inngås så tidlig som mulig, når alle parter er vel forlikte, samt endres dersom det skjer vesentlig endringer i samboernes økonomi.

Ektepakter reguleres ektefellers felleseie og særeie.

Våre advokater har omfattende erfaring med bistand til opprettelse av ektepakter og samboeravtaler.

Kontakt oss i dag på post@graffoco.no eller 64 85 94 40 for en uforpliktende samtale.