Vi bistår våre klienter med alle forhold knyttet til fast eiendom, herunder:

Skal du selge egen bolig?

Vi bistår med oppgjørsmegling.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - eak@Graffoco.no eller 64 85 94 40.

Vi bistår klienter med en lang rekke forhold knytte til næringseiendom, herunder kjøp og salg, utleie, bruksendring av fast eiendom, utvikling av bygg og næringsprosjekter, gjennomgang av og uttalelser til offentlige planer m.m.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - post@graffoco.no eller 64 85 94 40.

Kjøp og salg av bolig er kanskje den største enkeltinvestering vi foretar i løpet av livet.

Imidlertid kan det ofte oppstå spørsmål om feil og mangler etter kjøp av bolig. Våre advokater har lang erfaring med reklamasjonssaker etter kjøp og salg av fast eiendom.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - post@graffoco.no eller 64 85 94 40.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå bortfester og festere med juridiske spørsmål i tilknytning til tomtefeste, herunder regulering av festeavgift, innløsning av festetomt m.m. Tomtefeste er et området som er gjenstand for betydelige endringer i regelverk og praksis, og våre advokater oppdatert på den siste utviklingen.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - tbg@graffoco.no eller 64 85 94 40.

Vi bistår både eierseksjoner og borettslag med en rekke spørsmål, herunder vedtektsendringer og regulering av fellesareal, seksjonering, begjæring om fravikelse og tvangssalg m.m.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - post@graffoco.no eller 64 85 94 40.

Selv om du eier din eiendom, kan det likevel være begrensninger i din utnyttelse av eiendommen. Eller så kan du eller din eiendom ha rettigheter over annen manns eiendom. Vi bistår klienter med opprettelse av servitutter, tolking og håndhevelse av servitutter.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - post@graffoco.no eller 64 85 94 40.

I tillegg til de privatrettslige regler om kjøp og salg av eiendom etc,, må eiendommens utnyttelse være i henhold til offentlig rettslige regler. Vi bistår klienter med tolkning og avklaring av reguleringsbestemmelser, søknader om dispensasjon, klage på offentlige vedtak m.m.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - post@graffoco.no eller 64 85 94 40.

Selv om man eier sin egen eiendom kan man under noen spesielle omstendigheter bli tvunget til å avstå hele eller deler av sin eiendom. Slik tvungen avståelse er særlig aktuelt i forbindelse med etablering av offentlige byggeprosjekter til fellesskapets beste, f.eks. etablering av jernbanelinje etc. Ved slik tvungen avståelse av egen eiendom har eier krav på erstatning. i tillegg til erstatning for eiendommen som mister, har eier også krav på dekning av utgifter til juridisk bistand.

Våre advokater har lang erfaring i forbindelse med forhandlinger om korrekt erstatning på vegne av eier.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale - post@graffoco.no eller 64 85 94 40.