Vi bistår med opprettelse av aksjeselskaper, melding til Brønnøysund og opprettelse av vedtekter og øvrige selskapsdokumenter.

Kontakt oss i dag på post@graffoco.no eller 64 85 94 40 for en uforpliktende samtale.

Aksjeloven inneholder en reke bestemmelser som regulerer forholdet mellom aksjonærer i et aksjeselskap, herunder krav til flertall ved stemmegivning, samtykke til salg av aksjer etc. Imidlertid er aksjeloven lage for å passe for alle aksjeselskaper, fra hjemmebedriften til aksjeselskaper med milliardomsetning. Siden loven er laget for å passe for så mange forskjellige aksjeselskaper, er det ofte fornuftig at aksjonærene inngår aksjonæravtaler som tilpasses deres aktuelle behov.

Kontakt oss i dag på post@graffoco.no eller 64 85 94 40 for en uforpliktende samtale.

Vi bistår med forhandlinger og gjennomføring av overtakelse av virksomheter, herunder vurdering om det er mest hensiktsmessig å kjøpe aksjeselskapet eller "innmaten".

Kontakt oss i dag på post@graffoco.no eller 64 85 94 40 for en uforpliktende samtale.

Vi bistår med forhandlinger og gjennomføring av fisjon/fusjon, herunder utarbeidelse av nødvendige selskapsdokumenter, protokoller med mer.

Kontakt oss i dag på post@graffoco.no eller 64 85 94 40 for en uforpliktende samtale.