En ting er å ha rett, det er noe helt annet å få sin rett. Å ha et krav på betaling er dessverre ikke det samme som å ha penger på konto.

Vi har omfattende erfaring med å bistå kreditorer med inndrivelse av pengekrav, fra utenrettslig inkasso til rettslig inndrivelse av pengekrav for domstolene. Vi samarbeider også tett med inkassofirmaer der hvor det er hensiktsmessig, for å sikre hurtig og kostnadseffektiv inndrivelse av dine krav.

Vi bistår både kreditorer/fordringshavere og debitorer /skyldnere med forhandlinger om nedbetalingsavtaler og gjeldsordninger.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale på telefon 64 85 94 40 eller eak@graffoco.no.