201706.18
0
0

Ny dom fra Høyesterett gir kjøpere av fast eiendom en bedre stilling i mangelssaker

Høyesterett avsa en ny dom 31.mai 2017 om forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom.

Hovedspørsmålet for Høyesterett var om det ved vurderingen av om eiendommen avvek vesentlig fra hva kjøperen hadde grunn til å regne med, skulle tas utgangspunkt i utbedringskostnadene før eller etter et fradrag for standardheving.

Høyesterett fastslo at det er de fulle utbedringskostnader som skal legges til grunn ved mangelsvurderingen. Dersom det foreligger en  mangel vil spørsmålet om et eventuelt fradrag for standardheving først blir aktuelt ved utmåling av prisavslag/erstatning. Les dommen i sin helhet her.

Dette medfører en betydelig forbedring av kjøpers stilling i mangelssaker.

Har du fått i avslag på ditt eierskiftekrav grunnet for lave utbedringskostnader de siste 2 årene bør du ta kontakt for å få vurdert om kravet bør fremmes på nytt.

Kontakt oss i dag på post@Graffoco.n eller 64 85 94 40.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *