201703.27
0
1

Rekkevidden av «som den er»-forbehold ved kjøp av bolig

Høyesterett avsa 15. februar 2017 en ny dom (HR-2017-345-A) som avklarer rekkevidden av «som den er»-forbehold ved kjøp av bolig.

Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av leilighet etter at det oppstod skader i perioden mellom visning og kjøpers overtakelse av eiendommen. Hovedspørsmålet var om ansvarsfraskrivelsen ved at boligen ble solgt «som den er» også omfattet nye forhold som oppstod mellom visning og kjøpers overtakelse av eiendommen, når skaden hadde sammenheng med skjulte feil ved eiendommen.

Høyesterett uttalte at ny skader som ikke var til stede ved visningen, er ikke dekket av «som den er»-klausulen, ettersom slike skader innebærer at eiendommen ikke lenger er som den var ved visning. I den aktuelle saken oppstod det lekkasjer i perioden mellom visning og overtakelse, som medførte at boligenes to 19 år gamle bad ikke kunne brukes. Eiendommen var derfor ikke i samme stand som ved visning og det forelå en mangel.

Det må imidlertid skilles mellom nye skader som oppstår i perioden mellom vising og overtakelse, og skjulte og allerede eksisterende skader som blir avdekket før overtakelse. Om sistnevnte forhold utgjør en kjøpsrettslig mangel må vurderes etter avhendingsloven § 3-9, flg.

Dommen kan leses i sin helhet her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *