Vi holder til i sentrale lokaler i Ski og har kontorfellesskap med tre andre advokatfirmaer. Samlet er vi 8 advokater og er blant blant de største advokatkontorene i Follo.

Les mer om våre kontorfeller her:

Advokat Døvik AS

Advokatfirmaet Engeseth AS

Advokatfirmaet Mettevoll AS