Arbeidsrett


Vi bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i spørsmål om oppsigelse og avskjed, og andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Les mer om arbeidsrett her

Avtalerett


Vi bistår våre klienter med forhandlinger og inngåelse av avtaler, og håndhevelse av avtaler etter de er inngått.

Les mer om avtalerett her

 Fast Eiendom


Vi bistår våre klienter i alle forhold knyttet til fast eiendom, herunder kjøp og salg, omregulering, oppføring, seksjonering, tomtefeste med mer.

Les mer om fast eiendom her

 Inkasso


Vi bistår med innfordring av pengekrav, fra betalingspåminnelise til søksmål for domstolene.

Les mer om inkasso her

Vi bistår med  

Våre advokater

TwitterFacebook
Eric Augustin Krogh

Advokat

Eric Augustin Krogh jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og avtalerett/selskapsrett.

TwitterFacebookVimeo
Truls Bøckmann Graff

Advokat

Advokat Truls Bøckmann Graff jobber innen alle firmaets rettsområder.

TwitterFacebookVimeo
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Advokat

Advokat Cecilie Dahl-Jørgensen Pind jobber innen alle firmaets rettsområder.