Graffoco Advokatfirma DA driver advokatvirksomhet og har kontor i Sentrumveien 6, 1400 ski.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter både ved å gi råd og ved å føre saker for retten. De fleste av våre klienter befinner seg i Follo/østlandsområdet, men vi yter bistand for klienter over hele landet. Saker som gjelder tilstanden til fast eiendom i Norge, blir prosedert for retten i det distrikt der eiendommen ligger.

Vår erfaring viser at mange søker advokatbistand først etter at en konflikt har blitt tilspisset. Vi ser ofte at vi kunne ha avverget ubehageligheter og redusert kostnader, om vi hadde blitt kontaktet på et tidligere tidspunkt.

God juridisk rådgivning på et tidlig stadium bidrar til klargjøring av avtalepartenes plikter og bedre sikring av rettigheter og dokumentasjon (bevis). Vi legger vekt på at klientene skal føle trygghet for god rådgivning og oppfølging, og legger stor vekt på utredning av faktum som grunnlag for rettsanvendelsen og for våre råd. Derved får vi ofte gjennomslag for konstruktive løsninger og avverger unødvendige kostnader for våre klienter.

Vi påtar oss oppdrag over et bredt sammensatt fagfelt, se Våre rettsområder.

Advokater

g
Advokat Eric Augustin Krogh

Partner

g
Advokat Truls Bøchmann Graff

Partner

Advokat
Advokat Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Partner

Kontorfellesskap

 

Gjennom kontorfellesskapet får vi anledning til å yte enda bedre service til våre klienter, gjennom økt kapasitet og kompetanse. Les mer om vårt kontorfellesskap her.